Connect with us

yeuGOLF!Live

Khi nói về gôn thủ kì cựu Phil Mickelson, ta phải nói về bàn tay ma thuật trong cự li ngắn của anh, đặc biệt là những cú đánh bằng gậy wedge:

Khi nói về gôn thủ kì cựu Phil Mickelson, ta phải nói về bàn tay ma thuật trong cự li ngắn của anh, đặc biệt là những cú đánh bằng gậy wedge:
PGA TOUR@PGATOUR

If you give @PhilMickelson two chances with a wedge ...

#TOURVault 👍

Load More...